София        Пловдив        Варна        Русе        Плевен        Ст. Загора        Бургас          

Съвети при преместване


На пръв поглед преместването на дома или офиса изглежда лесно, но е възможо да се сблъскате с много и различни „препятствия”.

Как преместите своя дом или офис най-безболезнено и бързо?

Изберете фирма за преместването

 • Направете пълен и възможно най-детайлен списък на пренасяното имущество. Само по този начин фирмата, която ще осъществява пренасянето на вашия дом или офис може да колкулира цената на офертата по преместването. 

 • Използвайте нашата форма за запитвания и контакти и наш екип ще дойде на оглед на място. Предлагаме и безплатни консултации по всички въпроси около вашето преместване.
 • Винаги изисквайте писмена гаранции за коректност на обявената цена. 

 • Избирайки Хамалите.com за партньор при вашето преместване, ще подпишем двустранен договор, който защитава интересите на и двете страни.
 • Даването на гаранция за качеството на услугата и транспортирането на вещите без каквито и да е щети е едно най-важните условия при преместването.

 • В Хамалите.com ние опаковаме всичко изключително отговорно и с внимание към детайла. Нашите хамали ще пренесат вещите ви с японска прецизност, а специален екип от добре обучени специалисти в областта на преместването укрепва и инспектира вещите ви, за да сме убедени, че транспортирането няма да ги увреди. В случай, че въпреки усилията ни,настъпят някакви щети, за които е установено, че са в резултат на транспортирането при преместването, вещите ви са застраховани и ние ще възстановим себестойността на щетите.

  В Хамалите.com можем да ви предложим също така всички видове опаковъчни материали и размери кашони, необходими за вашето пренасяне.

Планиране и организация на преместването

Първата стъпка е да определите дата и час, в които желаете да започнете своето преместване. Когато преместването засяга по-големи апартаменти/къщи или офиси или пренасяното имущество е обемно, препоръчваме да предвидите поне 3-4 дни, които може да се разпростре процеса по преместване.

Втората стъпка - обсъдете с фимата, която ще ви помага в преместването различните етапи по преместването. Дългогодишният опит, който имаме в областта на хамалксите услуги и преместването, е показал, че най-голяма част от проблемите са следствие на лоша организация и планиране.

Когато обсъждаме преместването и желанията на нашите клиенти, ние от Хамалите.com изготвяме схема, в която отбелязваме очакванията, времето и желанията на своите клиенти.

 • За всяка поръчка за преместване, в Хамалите.com назначаваме специален човек - запознат детайлно с изискванията на нашите клиенти, който следи и отговаря персонално за правилното му изпълнение. Ако имате каквито и да е въпроси и колебания, можете да обсъдите всичко с него.
 • След приключване на работата, отговорникът на обекта съставя приемно-предавателен протокол, който е индикация за извършената услуга, а в графа „забележки” се отбелязват и евентуално възникнали проблеми по време на пренасянето или забележки от страна на клиента.

Няколко практически съвета преместване на дом и офис

 • Запазете място в близост до сградата, където да паркира камионът, който ще осъществи преместването. Необходими са две парко-места.

 • Осигурете достъп до вашето жилище или офис.Ако по стълбищата или междуетажните площадки има препядствия и струпани предмети, както и заключени врати, моля да ни предупредите.
  • Обозначете специалните и чупливите си предмети, на които отговорникът по преместването трябва да обърне специално внимание по време на транспорта.

  •  Ако има предмети, които желаете да бъдат преместени с преоритет, моля да уведомите за това отговорникът по преместването. 

  • Преди отпътуването на екипа, направете още един последен оглед с отговорника по преместването на помещението, като обърнете специално внимание на скритите повърхности - таван, маза, килер, балконски помещения, гараж, чекмеджета, в ъглите и по стълбите. Уверете се още веднъж, че хамалите са натоварили всичко. Просто така, за всеки случай!

  •  Когато преместването приключи, вашият отговорник по преместването ще инструктира екипа да разопакова вещите и ще уговори час за събиране и извозване на употребения опаковъчен материал.

  • Починете си, наредете отново вещите си и споделете с нас и своите познати впечатленията от труда ни. Обратната връзка с клиента винаги е била много важна за нас. За целта, посетете нашата страница във Facebook, Twitter или използвайте формата ни за контакт, за да ни напишете писмо.